Fokusgrupper

/Fokusgrupper
Fokusgrupper2017-02-07T12:21:42+00:00

Hvordan får vi napp hos unge?

En Facebook-profil gjør ikke jobben alene.

Hvis man som medlemsorganisasjon ikke får napp hos unge, har man et alvorlig problem: man vil få færre og færre medlemmer i takt med at ens eldre medlemmer forlater arbeidsmarkedet. Men å lykkes med å verve unge medlemmer kan være litt av et prosjekt. Simpelthen å være til stede på sosiale medier eller ha en app er nemlig ikke nok, siden unge typisk stiller andre krav til tjenestene som tilbys, enn eksisterende medlemmer.

Men hva vil de egentlig ha? Vår erfaring viser at det enkleste er å spørre dem direkte. Fokusgruppe-intervjuer kan grave frem svar på spørsmål dere ikke visste dere hadde.

Lær unge å kjenne gjennom fokusgrupper

Med fokusgrupper oppnår dere dyptgående forståelse for unge og deres behov. Hvor faglig dyktig synes de dere er, og hva slags tilhørighet føler de til organisasjoner som deres? Og hva slags kjennskap til og syn har de på akkurat deres organisasjon? Spørsmål som dette kan dere få nyanserte svar på ved å få gjennomført vel tilrettelagte fokusgruppe-intervjuer.

Vi tar oss av planleggingen og den praktiske gjennomføringen, så dere kan bruke tiden på andre ting. Vi analyserer også dataene vi får inn fra intervjuene, og oppsummerer de viktigste konklusjonene for dere, så dere enkelt kan se over og handle på bakgrunn av resultatene.

fokusgruppe