Handlingsplan med ActionPilot

/Handlingsplan med ActionPilot
Handlingsplan med ActionPilot2017-02-07T12:26:01+00:00

Arbeider alle i organisasjonen mot samme mål?

Man blir ikke lettere av å stille seg på badevekten

Vi er stolte over å kunne levere presise målinger av det som har betydning for medlemmenes tilfredshet og lojalitet. Men vi vet samtidig at målinger alene ikke er nok. For å oppnå en reell utvikling må man mobilisere hele organisasjonen, og må man sørge for at alle arbeider mot samme mål.

Utarbeid en handlingsplan og nå målene deres

Verktøyet ActionPilot hjelper deres organisasjon med å legge en handlingsplan og oppnå målene deres, og sikrer at dere kan følge med på fremgangen i arbeidet. De enkelte avdelingene deres kan sette seg mål og utarbeide handlingsplaner i et oversiktlig og brukervennlig online-miljø, og verktøyet gjør det lett å følge opp målene og dele kunnskap innenfor organisasjonen. Sekretariatledelsen kan få tilgang til alle resultater, mens lokale avdelingsledere får tilgang til resultatene for sin lokale avdeling. Slik sørger ActionPilot for at alle i organisasjonen har den informasjonen de trenger.

ActionPilot