Medlemsundersøkelse

/Medlemsundersøkelse
Medlemsundersøkelse2017-02-09T13:42:48+00:00

Hvordan skaper vi verdi for våre medlemmer?

Med viten om hva medlemmene synes er viktigst, sørger du for å sitte med det sterkeste kortet på hånden.

Medlemsorganisasjoner er kun relevante så lenge de skaper verdi for sine medlemmer; verdien en medlemsorganisasjon har for sine medlemmer, er organisasjonens eksistensberettigelse. Derfor er det helt sentrale spørsmålet enhver medlemsorganisasjon bør stille seg, hvordan man sikrer at det som er viktig for medlemmene, også er i fokus.

Fordomsfrie fakta – medlemsundersøkelsen

Vår kjernetjeneste, medlemstilfredshetsundersøkelsen, er utviklet med mål om å hjelpe medlemsorganisasjoner med å få svar på det sentrale spørsmålet «Hva skaper verdi for akkurat våre medlemmer?» Undersøkelsen fungerer som redskap til å treffe strategiske beslutninger med basert på objektive fakta – ikke magefølelse. Og vi vet av erfaring med mer enn 50 samarbeidspartnere at dét er noe som virker. Ved å sette inn innsatsen på de områdene som er viktigst for medlemmene deres, kan medlemsorganisasjoner effektivt forbedre medlemmenes tilfredshet og lojalitet.

Når vi utfører våre undersøkelser, settes resultatene også opp mot scorene andre organisasjoner har oppnådd. Dette gir et godt utgangspunkt for å sette seg konkrete, målbare og realistiske mål for organisasjonen.

prioriteringskort
0
Vi samarbeider med mer enn 50 medlemsbaserte organisasjoner
0
Vi har gjennomført mer enn 200 medlemstilfredshetsundersøkelser
0
I vår største undersøkelse stilte vi spørsmål til over en kvart million medlemmer.