Spesialanalyser

/Spesialanalyser
Spesialanalyser2017-02-09T13:59:36+00:00

Hvordan holder vi på medlemmene våre?

Med viten om hva medlemmene synes er viktigst, sørger du for å sitte med det sterkeste kortet på hånden.

Konkurransen mellom medlemsorganisasjoner er hard, og antallet medlemmer er medlemsorganisasjoners viktigste valuta. Derfor opplever vi at mange organisasjoner søker kunnskap om hvordan de minimerer antallet utmeldelser – som regel krever det nemlig færre ressurser å holde på eksisterende medlemmer enn å verve nye. Våre spesialtilpassede analyser kan gi dere svaret.

Spør dem det gjelder

Vår grunnleggende filosofi er at den mest presise viten får du ved å gå direkte til kilden. Det gjelder også når målet er å oppnå viten om hva som får medlemmer til å melde seg ut. Derfor har vi utviklet en undersøkelsesdesign rettet direkte mot nylig utmeldte medlemmer. Vi spør medlemmet om hva som har hatt betydning for beslutningen. Skyldes det utilfredsstillende rådgivning fra organisasjonen? Eller skyldes det at organisasjonens tjenester ikke lenger er relevante for en? Det er spørsmål som dette utmeldelsesanalysen gir svar på. Gjennom analysen oppnår dere som organisasjon viktig kunnskap dere kan bruke i arbeidet for å forebygge fremtidige utmeldelser.

specialanalyser