Flere tilfredse medlemmer i Lærernes a-kasse

//Flere tilfredse medlemmer i Lærernes a-kasse
  • LærernesAkasse
Flere tilfredse medlemmer i Lærernes a-kasse2017-02-15T13:53:24+00:00

Project Description

”Større tilfredshed blandt medlemmer i Lærernes a-kasse (LAK)”. Det var ønsket fra LAKs ledelse, der i 2012 spurgte MSI Research til råds.

”Vi havde et ønske om at kende vores medlemmer bedre. Vi skulle vide, hvad der virkelig betød noget for vores medlemmer, så vi ikke risikerede at smide penge og ressourcer efter noget uden værdi for dem,” siger Jens Trandum, kommunikationschef i LAK.

Han har stået i spidsen for at forbedre medlemsrådgivningen, hvilket har resulteret i større medlemstilfredshed blandt LAKs medlemmer.

Medlemmerne ville have bedre rådgivning

Jens Trandum kontakter i 2012 MSI Research for at få større indblik i medlemmernes præferencer og behov. MSI Research gennemfører en medlemstilfredshedsundersøgelse, som giver svar på, hvordan LAK øger tilfredsheden hos sine medlemmer:

”Medlemsundersøgelsen i 2012 viste ret klart, at vi skulle arbejde med rådgivningen af især de ledighedsberørte medlemmer. Vores rådgivning blev vurderet relativt lavt, men betød meget for medlemmerne. Ved at forbedre vores rådgivning ville vi effektivt kunne skabe større tilfredshed hos de ledighedsberørte medlemmer. Derfor var det dét, vi gjorde!” siger Jens Trandum.

For at se effekten af deres arbejde og tilpasse den fremadrettede udvikling, gentager LAK målingen i 2013 ­– denne gang i samarbejde med en række andre a-kasser under navnet Benchmark 2013.

”MSI Research gav os en række konkrete punkter i vores rådgivning, som vi skulle forbedre. Blandt andet var det vigtigt for de ledighedsberørte medlemmer, at vi ydede en større indsats i forbindelse med deres jobsøgning,”

Jens Trandum, Kommunikationschef, Lærernes a-kasse

Stigning i medlemmernes tilfredshed

Benchmark 2013 viste en markant forbedring af de ledighedsberørte medlemmers tilfredshed. Den målrettede indsats for at forbedre rådgivningen af ledighedsberørte medlemmer har båret frugt.

”MSI Research gav os en række konkrete punkter i vores rådgivning, som vi skulle forbedre. Blandt andet var det vigtigt for de ledighedsberørte medlemmer, at vi ydede en større indsats i forbindelse med deres jobsøgning,” siger Jens Trandum og fortsætter:

”Konkret er vi blevet mere opmærksomme på at forventningsafstemme med medlemmerne både før, under og efter deres møde med konsulenterne. Det gør, at konsulenterne nemmere kan målrette deres rådgivning til det enkelte medlem. Vi har også produceret en video, som informerer medlemmerne om de regler, der gælder, når de får dagpenge. På den måde kan konsulenterne koncentrere sig om det, de er bedst til; nemlig at få medlemmerne hurtigt tilbage i job og ikke spilde tid på at forklare regler og procedurer. Efter Benchmark 2013-målingen kan vi se, at det virker! Derfor fortsætter vi også samarbejdet med MSI Research,” afslutter han.

LAK deltager igen i Benchmark 2014 for at holde sig opdateret om, hvordan de fortsat kan sikre tilfredse og loyale medlemmer.

Om Lærernes A-kasse

Lærernes a-kasse har eksisteret siden 1985 og har i dag ca. 78.000 medlemmer. Medlemmerne af Lærernes a-kasse tæller både folkeskolelærere, voksen- og ungdomsundervisere, lærere ved de frie grundskoler, undervisere på efterskoler, AMU-centrene, produktionshøjskolerne og institutionerne for specialundervisning.