HK’s image forbedret gennem lokalafdelinger

//HK’s image forbedret gennem lokalafdelinger
  • HK Case
HK’s image forbedret gennem lokalafdelinger2017-02-15T13:29:45+00:00

Project Description

HK’s image forbedret gennem lokalafdelinger

For tredje år i træk får HK lavet en omfattende medlemstilfredshedsundersøgelse i samarbejde med MSI Research indeholdende generelle og afdelingsspecifikke anbefalinger, der sikrer forankring af undersøgelsen på tværs af HK:

”Allerede efter første år erfarede vi, at MSI Researchs medlemstilfredshedsundersøgelser virker og er til gavn for vores fremadrettede udvikling og strategi, både på organisations- og lokalt niveau”, siger Henrik Hofman, analysechef i HK.

Fokus på alle HK’s afdelinger

Rapporterne giver svar på, hvordan HK skal prioritere deres ressourcer for at øge medlemstilfredsheden i organisationen. Én overordnet rapport for hele HK giver overblikket, mens de afdelingssegmenterede rapporter giver hver afdeling mulighed for at arbejde fokuseret med deres medlemmers behov:

”MSI Research har givet os et værktøj til at prioritere vores indsatser, sætte strategiske mål og iværksætte handlinger i alle vores afdelinger, som venter med længsel på at få deres lokalrapport i hænderne. Rapporterne er yderst vigtige, da hver afdeling får indsigt i netop det, de skal koncentrere sig om. På den måde kommer vi tættere på vores medlemmer,” siger Henrik Hofman.

For at implementere viden fra rapporterne ud i organisationen har alle HK’s medarbejdere været på kursus. Her er de blevet præsenteret for indholdet i rapporterne og for undersøgelsernes betydning for HK’s udvikling. HK sikrer således, at alle medarbejdere stiler mod fælles mål.

”Tallene lyver ikke: Siden den første medlemsundersøgelse er HK’s image blevet bedre, og generelt set har HK haft den bedste medlemsudvikling i 2014 sammenlignet med tal fra de sidste mange år.”

Henrik Hofman, Analysechef, HK Danmark

HK’s image forbedres i Hovedstaden

Medlemsundersøgelsen i 2012 viste, at HK’s lokalafdeling i København, HK/Hovedstaden, skal arbejde med deres image og især fokusere på at forbedre medlemmernes arbejdsmiljø. HK/Hovedstaden har derfor flyttet flere ressourcer ud på arbejdspladserne og givet medlemmer og tillidsrepræsentanter større støtte til at arbejde med fælles sager:

”For at styrke vores image hos medlemmerne i alle HK’s afdelinger har vi på baggrund af medlemsundersøgelsens resultater udviklet et overordnet målprogram og ”den organiserende fagforening”, som vi præsenterede til vores kongres i 2013,” fortæller Henrik Hofman og afslutter:

”Tallene lyver ikke: Siden den første medlemsundersøgelse er HK’s image blevet bedre, og generelt set har HK haft den bedste medlemsudvikling i 2014 sammenlignet med tal fra de sidste mange år. Medlemsundersøgelserne, MSI Research har lavet for os, har resulteret i viden, vi ikke kunne være foruden, og er blevet til en vigtig del af vores strategiske udvikling.”

MSI Benchmark®

HK’s a-kasse deltager også løbende i MSI Benchmark, hvor de bliver sammenlignet med andre a-kasser og derved får muligheden for at sparre og lære fra andres erfaringer.