Nye redskaber til rådgiverne gav gode samtaler

//Nye redskaber til rådgiverne gav gode samtaler
  • Metal A Case
Nye redskaber til rådgiverne gav gode samtaler 2017-02-17T14:02:19+00:00

Project Description

Nye redskaber til rådgiverne gav gode samtaler

Metal A-kasse har indført målrettede uddannelsesforløb for at opkvalificere deres rådgivere. En ny måling fra MSI Research viser, at de ledige nu er markant mere tilfredse med samtalerne i a-kassen.

I samarbejde med MSI Research har Metal A-kasse i 2014 og 2015 målt de ledighedsberørte medlemmers tilfredshed med samtalerne i a-kassen. På baggrund af undersøgelsen i 2014 iværksatte Metal A-kasse målrettede uddannelsesforløb for deres rådgivere. Forløbene rustede rådgiverne bedre til samtalerne med de ledige og gav dem nye værktøjer, der blandt andet bestod i coaching og professionelle spørgeteknikker. Tiltagene har medført en stigning på 11 indekspoint ud af 100 i de lediges vurdering af samtalerne.

Efterlyste større udbytte af samtalerne

Metal A-kasse brugte den første undersøgelsen til at klarlægge, hvor der kunne laves forbedringer. De fastslog, at den vigtigste ting at have fokus på var, at de ledighedsberørte medlemmer føler, at de får nok ud af samtalerne:

”Det, vi virkelig kunne se var, at vi i langt højere grad skulle sikre, at de ledige fik et udbytte af samtalerne,” siger Kimmie Boas Thomsen, der er administrativ og juridisk leder i Metal A-kasse. Hun uddyber:

”Vi kunne se, at vi skulle væk fra at have fokus på pligter. Væk fra den kontrollerende samtale, og over til en mere positiv samtale. Der var for meget mistillid til de ledige, og for lidt fokus på, hvordan de kommer i job.”

”Der var for meget mistillid til de ledige, og for lidt fokus på, hvordan de kommer i job.”

Kimmie Boas Thomsen, Administrativ & juridisk leder, Metal A-kasse

Målrettede uddannelsesforløb

For at give de ledige et større udbytte af samtalerne iværksatte Metal A-kasse to uddannelsesforløb for rådgiverne, hvor de blev trænet i at skabe progression i samtalerne og tage udgangspunkt i den enkeltes behov.

”Vi planlagde et uddannelsesforløb, hvor der var fokus på, hvordan man tilrettelægger et godt samtaleforløb. Og så planlagde vi et forløb, der handlede om kommunikation og coaching. Her blev vores rådgivere for eksempel undervist i professionelle spørgeteknikker og i at afholde de svære samtaler,” siger Kimmie Boas Thomsen.

Større glæde hos rådgiverne

Det er ikke kun de ledige, der har oplevet positive forbedringer. Også rådgiverne i Metal A-kasse har været glade for uddannelsesforløbene:

”Rådgiverne har været rigtig glade for at komme igennem uddannelsesforløbene, hvor de har fået nogle helt andre indgangsvinkler til samtalerne. De siger, at de har fået en større glæde ved at afholde samtalerne, og at de er blevet bedre til at tage dialogen med medlemmerne,” siger Kimmie Boas Thomsen.

Et stærkt ledelsesværktøj

Kimmie Boas Thomsen fortæller, at de brugte undersøgelsen fra MSI Research som et styringsredskab i hele processen. Hun fremhæver, at den udgjorde et stærkt værktøj til at fastsætte en strategi og få hele organisationen med om bord:

”Det er vigtigt, at man har dokumentation for de forandringsprocesser, man iværksætter. Vores medarbejdere og afdelinger har været positivt stemte, fordi vi kunne vise dem, hvad medlemmerne mener, og hvorfor der er brug for ændringer,” siger Kimmie Boas Thomsen.

Målingen i 2015 har Metal A-kasse brugt til at evaluere, om deres strategi har båret frugt. Det har været vigtigt for organisationen at kunne dokumentere, hvad ressourcerne er blevet brugt på.

”Når vi bruger så mange ressourcer på at gennemføre et uddannelsesforløb, så er det rigtig rart at se, at det har skabt værdi for både medlemmerne og hele organisationen,” siger Kimmie Boas Thomsen.

Hun fortæller, at målinger i 2015 også er blevet brugt som afsæt til nye initiativer – der arbejdes blandt andet på en videreudvikling af kontaktforløbet og på yderligere uddannelse af rådgiverne i a-kassen. Det skal sikre, at Metal A-kasse kan tilbyde de ledighedsberørte endnu bedre samtaler i fremtiden.