Skærpet fokus gav pote

//Skærpet fokus gav pote
Skærpet fokus gav pote2017-02-16T16:23:33+00:00

Project Description

Skærpet fokus gav pote

Opmærksomhed på særlige behov blandt specialpædagogerne i BUPL har skabt større tilfredshed i dette segment.

En medlemstilfredshedsundersøgelse fra MSI Research viste i 2013, at specialpædagogerne i BUPL var mindre tilfredse end andre medlemmer. Derfor iværksatte BUPL særlige initiativer rettet mod dette segment, og det har givet mere tilfredse medlemmer.

Følte sig ikke som en del af fællesskabet

En stor andel af specialpædagogerne gav udtryk for, at de ikke følte, de hørte til i BUPL.

”De følte sig ikke som en del af fællesskabet. De oplevede, at BUPL havde meget begrænset fokus på de arbejdsområder, de arbejder indenfor,” siger Nikolas Glen, der er udviklingskonsulent i BUPL.

Mere viden om segmentet

Noget af det, BUPL fandt ud af, var at de manglede viden om specialpædagogerne, der varetager meget forskelligartede opgaver. BUPL gik derfor i gang med at indsamle information om segmentet, så de kunne få et større indblik i de udfordringer og behov, der findes her.

”Vi skulle have et bedre billede af, præcis hvem socialpædagogerne er, så vi bedre kunne målrette vores kommunikation og arrangementer til dem, og så vi kunne give dem bedre rådgivning, når de ringede,” siger Nikolas Glen.

“Vi har fået positiv respons på kommunikationsindsatsen og på de nye konferencer og arrangementer.”

Nikolas Glen, Udviklingskonsulent, BUPL

Bedre kommunikation og relevante arrangementer

På baggrund af den viden, BUPL indsamlede, lavede de en ny kommunikationsindsats, der var målrettet specialpædagogerne:

”Der blev lavet om på vores hjemmeside, og vi udviklede nogle specielle nyhedsbreve kun til specialpædagogerne, hvor vi prøvede at differentiere mere, så de handlede om forskellige emner med relevans for dem,” siger Nikolas Glen.

Der blev også lavet særlige arrangementer målrettet specialpædagogerne, både lokalt og på landsdækkende konferencer. Her fik specialpædagogerne specialiseret viden og mulighed for vidensdeling.

God respons

De nye tiltag har betydet, at specialpædagogernes tilfredshed med medlemskabet i BUPL er steget. På spørgsmålet, om de føler sig som en del af et fællesskab i BUPL, svarer de nu 11 indekspoint højere end i 2013.

”De tilbagemeldinger, vi har fået fra medlemmerne, har været gode. Vi har fået positiv respons på kommunikationsindsatsen og på de nye konferencer og arrangementer” fortæller Nikolas Glen.

Derfor vil BUPL også fremadrettet arbejde for, at specialpædagogerne ikke føler sig overset i organisationen. De overvejer lige nu at lave særlige netværk for specialpædagogerne, fordi behovet for netværk er større her end hos andre medlemsgrupper.

”De sidder ofte meget spredt, og er ikke i kontakt med andre specialpædagoger inden for samme felt i det daglige. Derfor er behovet for sparring større,” siger Nikolas Glen og afslutter: ”Vi er bestemt ikke færdige med at lave forbedringer for specialpædagogerne. De ændringer vi har lavet, er blevet rigtig godt modtaget, men der kan stadig gøres mere.”