Stor stigning i svarprocent

//Stor stigning i svarprocent
  • LandbrugFødevarer
Stor stigning i svarprocent2017-02-17T11:52:18+00:00

Project Description

Et rekordstort antal landmænd har svaret på Landbrug & Fødevarers medlemstilfredshedsundersøgelse, som blev udsendt i oktober 2015. Det skyldes i høj grad de lokale foreninger.

Landbrug & Fødevarer har sammen med deres lokale landboforeninger lagt mange kræfter i at få svarprocenten presset i vejret. Deres markedsføring af undersøgelsen har resulteret i, at 18 procent af de adspurgte landmænd svarede på spørgeskemaundersøgelsen, sammenlignet med kun 10 procent ved en tilsvarende måling, som Landbrug & Fødevarer gennemførte i 2007.

”Vi er rigtig glade for den høje svarprocent, vi har opnået i år, for det giver en øget vægt bag undersøgelsens konklusioner” siger Bettina Birch, afdelingsleder i Landbrug & Fødevarer og projektleder på medlemstilfredshedsundersøgelsen.

Inddragelse af lokale foreninger

Der er tale om en imponerende stigning i svarprocenten, og den skyldes ifølge Bettina Birch særligt to ting:

”Dels har vi fået flere medier, vi kan trække på, og dels har vi brugt de lokale foreninger og lokalformændene bedre og mere aktivt denne gang,” siger Bettina Birch.

Særligt involveringen af de lokale foreninger har været væsentlig:

”Det er vigtigt at forstå præmissen i vores toleddede medlemskab. Vores medlemmer er medlem via selvstændige lokale foreninger, som hver især har deres måde at gøre tingene og kommunikere med medlemmerne på. Vi kan ikke presse dem til at markedsføre noget for os,” forklarer Bettina Birch, og fortsætter:

”Derfor har det været vigtigt at involvere dem enormt meget i processen op til dataindsamlingen. Det var vigtigt, at lokalformændene og medarbejderne i foreningerne kunne se, hvorfor undersøgelsen er væsentlig for dem, så de selv har haft interesse i at markedsføre undersøgelsen,” forklarer Bettina Birch.

”Vi har specielt koncentreret os om at bruge de skikkelser, der er tættest på landmændene”

Bettina Birch, Afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer

Praktisk hjælp til markedsføring

Ud over at sikre ejerskab hos de lokale foreninger har Landbrug & Fødevarer også arbejdet på et mere praktisk plan:

”Det skal være nemt for foreningerne! Rent praktisk har vi støttet de lokale foreninger med materiale, fakta og citater, så de nemt kunne promovere undersøgelsen, når de skriver ud til medlemmerne. Det gælder både i form af oplæg til artikler, som kan deles i nyhedsbreve, og i form af idéer til, hvad foreningerne kunne skrive på deres sociale medier,” siger Bettina Birch og afslutter:

”Vi har specielt koncentreret os om at bruge de skikkelser, der er tættest på landmændene, og som medlemmerne kan identificere sig med. De nære skikkelser er i høj grad lokalformændene og de lokale foreninger generelt, for det er dem, medlemmernes har direkte kontakt til. Men det er også vores formand, Martin Merrild, som er Landbrug & Fødevarers ansigt udadtil, og som mange medlemmer kan identificere sig med. Tilsammen har vi kunnet gøre det tydeligt, at vi er klar til at lytte til medlemmerne og reagere på deres input.”

Om Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for hele den samlede fødevareklynge, hvor både landmænd, fødevarevirksomheder og andre tilknyttede erhverv er repræsenteret. Tilfredshedsundersøgelsen for Landbrug & Fødevarer fokuserede dog udelukkende på landmændene.

Landbrug & Fødevarers medlemmer, som er knap 24.500 landmænd, er organiseret i 29 landboforeninger, 11 familielandbrugsforeninger og to fællesforeninger. Medlemmerne repræsenterer en bred skare af landbrugstyper med både økologiske og konventionelle landbrug, og alt fra minkavlere til kornproducenter. På grund af diversiteten blandt medlemmerne har det været særligt vigtigt for Landbrug & Fødevarer at opnå en høj svarprocent.